Maria Montessori

Maria Montessori – badania nad rozwojem dzieci.

Posted by

Maria Montessori.

Urodziła się we Włoszech w 1870 roku, a zmarła w 1952 roku w Holandii. Włoska lekarka. Całe życie poświęciła badaniom nad rozwojem najmłodszych. Twórczyni metody nauczania nazwanej swoim nazwiskiem metodą Montessori. Dr Maria Montessori była autentycznym pionierem w pedagogice dziecięcej. Od 1900 była pedagogiem na Uniwersytecie w Rzymie. Jej ówczesne prace koncentrowały się wokół regulacji prawnych dotyczących kobiet, następnie jednak ewoluowały w kierunku całkiem innowacyjnego podejścia do oświaty i nauczania dzieci. Jej sukcesy w tej dziedzinie sprawiły, że metoda którą nauczała zyskała wielką popularność nie tylko we Włoszech ale i na całym świecie. Przeszło 40 lat jeździła po całym globie, z wykładami na temat autorskiej metody nauczania. Absorbowało ją pisanie plus opracowania planów wychowawczych. Była przeciwna tradycyjnym metodom nauczania, których symbolem była dla niej „ławka szkolna”. Kładła ogromny nacisk na swobodny rozwój, duchowy, fizyczny i emocjonalny najmłodszych.

Jako pierwsza zwróciła uwagę na tzw. „polaryzację uwagi” u dzieci, czyli okres szczególnej wrażliwości najmłodszych.

Główne teorie procedury Montessori:

– Każde dziecko rodzi się z twórczym potencjałem plus samoistną chęcią rozumienia świata.

– Posiada prawo być stosownie traktowanym.

– Stworzenie dziecku dobrych warunków do rozwoju w szkole i w domu, pomoże rozwijać ich żywiołowy potencjał.

– Dzieci muszą czuć się bez bezpieczne w ramach stosownych wytycznych, które pozwolą im działać w ramach ich grupy społecznej.

– Dzieci powinny zostać wyposażone w specjalnie dla nich przygotowane materiały do nauki, które wesprą ich w badaniu rzeczywistości i dzięki którym mogły kształtować swoje zasadnicze umiejętności badawcze.

– Mieszanie grup wiekowych ma pomóc pociechom kształtować się w ich własnym tempie. Maria Montessori, uważała, że w człowieku na początku należy wykształcić zmysły, a później przejść do wykształcenia intelektu.

Pogląd ten jest nadal aktualny i z dużymi efektami stosowany w placówkach kształcących dzieci zgodnie z teoriami Montessori. Taką placówką jest np. Montessori House – Prywatne Przedszkole Montessori w Krakowie na Ruczaju. Metoda edukacji dzieci, jakiej najwyższym wymiarem jest nieskrępowany rozwój osobowy i poznawczy dziecka. Nauczanie dostosowane jest do subiektywnego tempa progresu dziecka. Maria Montessori twierdziła, że zasadniczym zagadnieniem jest wspieranie przez pedagogikę spontaniczności a twórczości dzieci, a poprzez to stwarzanie im warunków do pełnego rozwoju.